Projekta „Literatūra bez robežām” mērķis ir rosināt dažādu nacionālo literāro tradīciju (galvenokārt – dzejas) un rakstnieku dialogu. Mūsu darbības pamatformas – rezidence dzejniekiem un tulkotājiem Latvijā, Ozolniekos, un dzejas, dzejprozas, galvenokārt atdzejojumu grāmatu izdošana (tai skaitā mūsu rezidentu radīto).

Otrais festivāls “Dzeja bez robežām”

12.06.2018

No 8. līdz 10. jūnijam Rīgā otro reizi notika trilingvāls dzejas festivāls “Dzeja bez robežām”. Latvijas simtgades gadā par festivāla viesvalsti kļuva Izraēla, kas šogad arī svin savu jubileju — tā tika dibināta pirms 70 gadiem.

Dmitry Danilov's reading in Riga

13.05.2018

The well-known Russian writer and playwright presented his new poems to Latvian audience in Bolderaja club.


Mūsdienu literatūras pastāvēšanas priekšnosacījums – radošā brīvība un iekļaušanās kultūru un cilvēku komunicēšanas bezrobežu koptelpā. Mūsu projekts, veicot tulkojumus no dažādām valodām, tuvina gan literātus, gan lasītājus.

Īpašu vērību pievēršam krievu literatūrai, kam jāizdzīvo šodienas politiskajā katastrofā un jāturpinās pēc totalitārisma.

„Literatūra bez robežām” ir tiešs projekta „Vavilon/ARGO-RISK” turpinājums, kas tika izveidots 1989. gadā Maskavā un kuram bija nozīmīga loma mūslaiku krievu lieterārajā dzīvē. No 2015. gada mēs rosāmies Latvijā.


40 minūšu braucienā no Latvijas galvaspilsētas, Ozolnieku pagastā, rakstniekus un tulkotājus gaida divi mājīgi vienistabas dzīvokļi ar mansardu. Tie ir nosaukti par godu diviem izciliem dzejniekiem – krievam Osipam Mandelštamam un latvietim Aleksandram Čakam. Atklāšana – 2016. gada pavasarī.

Mēs gaidām dažādu valstu autorus konkrētu radošo projektu īstenošanai (tulkošanai, kopīgai refleksijai un sadarbībai).Rezidencē radītajiem tekstiem būs priekšrocība iekļaušanai mūsu apgāda programmā.


Nasta Mancēviča

Baltkrievija

Nasta Mantsevich is a translator and poet from Belarus born in 1983. In our residence Nasta Mantsevich in July 2018 was working elarusian translation of American poet Alok Vaid-Menon.

Nadežda Voinova

Krievija—Zviedrija

Nadezhda Voinova was born in 1974 in Saint-Petersburg and since 2016 is active as a translator of contemporary Swedish poetry into Russian. In our residence Nadezhda Voinova and Alyosha Prokopiev in May/June 2017 were working on their translations of the Swedish participants of “Poetry without borders” festival.


Mūsu darbības lauks galvenokārt ir modernā dzeja un novatoriskā īsproza. Šīs nelielās, mazos metienos izdotās grāmatas pārsvarā tiek izplatītas Baltijas valstīs, Krievijā, Ukrainā un citās bijušajās padomju zemēs.

Mūsu krievu sērija, turpinot žurnāla „Vozduh” tradīcijas, ataino krievu mūsdienu literatūru visā tās mākslinieciskajā daudzveidībā.

Izdodot tulkojumus, mūs īpaši saista darbi, kas saglabā savu nacionālo kultūru apvienotu ar spēcīgu autoru individualitāti.

Krievu valodā

Atdzejojumi

Latviešu valodā

Четыре года времени (Četri laika gadi)

Мария Галина (Marija Gaļina)

2018

Улыбка Вегенера (Vegenera smaids)

Ян Каплинский (Jāns Kaplinskis)

2017

Kosmiskais prospekts (Космический проспект)

Gaļina Rimbu (Галина Рымбу)

2018


Mēs tiecamies sadarboties ar nacionālām un starptautiskām institūcijām un medijiem, kas ir ieinteresēti dažādu valodu literārajās inovācijās.