Projekta „Literatūra bez robežām” mērķis ir rosināt dažādu nacionālo literāro tradīciju (galvenokārt – dzejas) un rakstnieku dialogu. Mūsu darbības pamatformas – rezidence dzejniekiem un tulkotājiem Latvijā, Ozolniekos, un dzejas, dzejprozas, galvenokārt atdzejojumu grāmatu izdošana (tai skaitā mūsu rezidentu radīto).

Jurija Tarnavska grāmatas prezentācija Tallinā

20.03.2024

Tallinā 15. martā notika ukraiņu dzejnieka Jurija Tarnavska dzejoļu izlases grāmatas otrā prezentācija.

Jurija Tarnavska grāmatas prezentācija Rīgā

25.01.2024

Jurija Tarnavska grāmata “Brūcei ir vārds” Dmitrija Kuzmina krievu atdzejojumā tika prezentēta grāmatu veikalā “Novaya Riga” nedēļu pirms autora deviņdesmitās dzimšanas dienas


Mūsdienu literatūras pastāvēšanas priekšnosacījums – radošā brīvība un iekļaušanās kultūru un cilvēku komunicēšanas bezrobežu koptelpā. Mūsu projekts, veicot tulkojumus no dažādām valodām, tuvina gan literātus, gan lasītājus.

Īpašu vērību pievēršam krievu literatūrai, kam jāizdzīvo šodienas politiskajā katastrofā un jāturpinās pēc totalitārisma.

„Literatūra bez robežām” ir tiešs projekta „Vavilon/ARGO-RISK” turpinājums, kas tika izveidots 1989. gadā Maskavā un kuram bija nozīmīga loma mūslaiku krievu lieterārajā dzīvē. No 2015. gada mēs rosāmies Latvijā.


40 minūšu braucienā no Latvijas galvaspilsētas, Ozolnieku pagastā, rakstniekus un tulkotājus gaida divi mājīgi vienistabas dzīvokļi ar mansardu. Tie ir nosaukti par godu diviem izciliem dzejniekiem – krievam Osipam Mandelštamam un latvietim Aleksandram Čakam. Atklāšana – 2016. gada pavasarī.

Mēs gaidām dažādu valstu autorus konkrētu radošo projektu īstenošanai (tulkošanai, kopīgai refleksijai un sadarbībai).Rezidencē radītajiem tekstiem būs priekšrocība iekļaušanai mūsu apgāda programmā.


Amēlija Glazere ir dzimusi 1975. gadā un no 2006. gada docē Kalifornijas Universitātē. Mūsu rezidencē Amēlija Glazere strādāja pie jaunu pētījumu par mūsdienu atdzejošanu no ukraiņu valodas uz krievu valodu.

Nasta Mancēviča

Baltkrievija

Nasta Mantsevich is a translator and poet from Belarus born in 1983. In our residence Nasta Mantsevich in July 2018 was working elarusian translation of American poet Alok Vaid-Menon.


Mūsu darbības lauks galvenokārt ir modernā dzeja un novatoriskā īsproza. Šīs nelielās, mazos metienos izdotās grāmatas pārsvarā tiek izplatītas Baltijas valstīs, Krievijā, Ukrainā un citās bijušajās padomju zemēs.

Mūsu krievu sērija, turpinot žurnāla „Vozduh” tradīcijas, ataino krievu mūsdienu literatūru visā tās mākslinieciskajā daudzveidībā.

Izdodot tulkojumus, mūs īpaši saista darbi, kas saglabā savu nacionālo kultūru apvienotu ar spēcīgu autoru individualitāti.

Krievu valodā

Atdzejojumi

Latviešu valodā

Лист перед травой (Lapa zāles priekšā)

Сергiй Муштатов (Serhijs Muštātovs)

2024

У раны есть имя (Brūcei ir vārds)

Юрий Тарнавский (Jurijs Tarnavskis)

2024

Kosmiskais prospekts (Космический проспект)

Gaļina Rimbu (Галина Рымбу)

2018


Mēs tiecamies sadarboties ar nacionālām un starptautiskām institūcijām un medijiem, kas ir ieinteresēti dažādu valodu literārajās inovācijās.