Par mums

Literatūra – tā ir jēgas radīšana, inovācijas prakse, kas ļauj modelēt un atspoguļot mūsdienu cilvēka esības komplicēto realitāti. Mūsdienu literatūras pastāvēšanas priekšnosacījums – radošā brīvība un iekļaušanās kultūru un cilvēku komunicēšanas bezrobežu koptelpā.

Mūsu projekts, veicot tulkojumus no dažādām valodām, tuvina gan literātus, gan lasītājus. Īpašu vērību pievēršam krievu literatūrai, kam jāizdzīvo šodienas politiskajā katastrofā un jāturpinās pēc totalitārisma norieta.

„Literatūra bez robežām” ir tiešs projekta „Vavilon/ARGO-RISK” turpinājums, kas tika izveidots 1989. gadā Maskavā un kuram bija nozīmīga loma mūslaiku krievu lieterārajā dzīvē. No 2015. gada mēs rosāmies Latvijā.